სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაცია

Regional Football Federation Of Samegrelo-Zemo Svaneti

   სამეგრელო ზემო-სვანეთს რეგიონის ფეხბურთის ფედერაციის კოორდინაციით 2017 წლის ჭაბუკთა გათამაშებაში საფეხბურთო სკოლები (კლუბები) 

 

 

      უ-12 -2005 წ.დ                                                                                         უ-16 -2001 წ.დ               
           3-წრედ                                                                                                        4-წრედ   
1.ს/კლუბი დინამო ბათუმი.                                                                1. ს/კლუბი სენაკი სენაკი.   
2.ს/კლუბი კოლხეთი ხობი.                                                                2.ს/კლუბი კოლხეთი ხობი. 
3.ს/კლუბი სენაკი სენაკი.                                                                   3.ს/კლუბი ბაია ზუგდიდი.  
4.მარტვილის ფეხბურთის სკოლა.                                                4. ს/კლუბი დინამო ბათუმი.
5. ზუგდიდის ფეხბურთის სასპორტო სკოლა.                       5.მარტვილის ფეხბურთის სკოლა.      
6.წალენჯიხის ფეხბურთის ცენტრი .                                           6. წალენჯიხის ფეხბურთის ცენტრი. 
7.ჩხოროწყუს ფეხბურთის ცენტრისა
  და კომპლექსური   სასპორტოსკოლის გაერთიანება.
8.ფოთის სასპორტო-საგანმანათლებლო                                                                                          

 

 

      უ-14 -2003 წ.დ                                                                                          უ-11-2006 წ.დ
          3-წრედ                                                                                                          4 -წრედ
1. ს/კლუბი ზანა აბაშა.                                                                      1.ს/კლუბი კოლხეთი ხობი
2.ს/კლუბი სენაკი სენაკი.                                                              2. ს/კლუბი ზანა აბაშა 
3.ს/კლუბი კოლხეთი ხობი .                                                         3. ს/კლუბი ბაია ზუგდიდი
4.ფოთის სასპორტო-საგანმანათლებლო                              4.ს/კლუბი მერანი მარტვილი
   დაწესებულებათა გაერთიანება.                                            5.მარტვილის ფეხბურთის სკოლა
5.მარტვილის ფეხბურთის სკოლა.                                           6.ფოთის სასპორტო-საგანმანათლებლო
6.წალენჯიხის ფეხბურთის ცენტრი.                                            დაწესებულებათა   გაერთიანება.
7. ზუგდიდის ფეხბურთს სასპორტო სკოლა.
8.ჩხოროწყუს ფეხბურთის ცენტრისა და კომპლექსური  
   სასპორტო სკოლის გაერთიანება.

 

 

        უ-13-2004 წ.დ                                                                                  უ-10-2007 წ.დ
            3-წრედ                                                                                                4-წრედ
1.ს/კლუბი მერანი მარტვილი .                                              1.ს/კლუბი კოლხეთი ხობი
2.ს/კლუბი ბაია ზუგდიდი.                                                    2.ს/კლუბი სენაკი სენაკი
3.ს/კლუბი ზანა აბაშა.                                                              3.სამტრედია სამტრედია
4.ს/კლუბი სენაკი სენაკი.                                                      4.წალენჯიხის ფეხბურთის ცენტრი
5.ს/კლუბი სენაკი სენაკი-1.                                                   5.ზუგდიდის ფეხბურთს სასპორტო სკოლა
6.წალენჯიხის ფეხბურთის ცენტრი.                                6.ჩხოროწყუს ფეხბურთის ცენტრისა და     
7.ფოთის სასპორტო-საგანმანათლებლო                       კომპლექსური  სასპორტო სკოლის  გაერთიანება. 
   დაწესებულებათა გაერთიასნება.                                              
8.ჩხოროწყუს ფეხბურთის ცენტრისა და 
   კომპლექსური სასპორტო სკოლის გაერთიანება.

 

 

 

 

 

 

 

 

სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონის ფეხბურთის ფედერაცია

მეგობრები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link1

© 2011 Regional Football Federation Of Samegrelo-Zemo Svaneti